Zarz?d

Zarz?d POSP Rymanów-Posada Dolna wybrany na Walnym Zebraniu.

Zebranie Sprawozdawcze -Wyborczy w dniu 06 Luty 2016r.

 

Komendant Gminny oraz Wiceprezes- dh Tomkiewicz MarekPrezes - dh Wo?cza?ski AndrzejWiceprezes Naczelnik - dh Wiernusz Krzysztof

Z-ca Naczelnik- dh So?tysik Grzegorz

Sekretarz- dh Tomkiewicz Gabriel

Skarbnik- dh Wiernusz Sylwia

Gospodarz- dh Zarzyczny Konrad

Kronikarz- dh Wiernusz Edyta

Cz?onek- dh Zarzyczny Józef

 

Komisja Rewizyjna w sk?adzie:

Przew. Kom. Rew.- dh Litarowicz Józef

Sekretarz- dh Litarowicz Zbigniew

Cz?onek- dh Smole? Grzegorz