Kilka zast?pów stra?y po?arnej oraz w?a?ciciel swoim traktorem gasi?o dzisiejszej nocy 30 beli siana, które kto? podpali?. To w ostatnim czasie kolejny po?ar siana w gminie Rymanów. Policjanci szukaj? sprawcy lub sprawców.

Po pó?nocy stra?acy zostali wezwani do trzydziestu p?on?cych beli siana w Rymanowie przy ulicy Mitkowskiego. Do akcji wyruszy?o kilkunastu stra?aków z pobliskich jednostek OSP oraz z JRG Krosno.

Akcja gaszenia siana nie przebieg?aby tak szybko, gdyby nie pomoc w?a?ciciela, który za pomoc? traktora je rozgarnia?. Stra?acy do ugaszenia pal?cego si? siana zu?yli spor? ilo?? wody.

W akcji ga?niczej, która zako?czy?a si? oko?o 2:20 brali udzia? stra?acy z JRG Krosno (Scania), OSP KSRG Posada Dolna (MAN, Star), OSP KSRG Rymanów (Jelcz), OSP Posada Górna (Star). Na miejscu zdarzenia pojawili si? policjanci, którzy rozpocz?li dochodzenie w sprawie podpalenia mienia.

 

Krosno112.pl