Akcje OSP KSRG Posda Dolna pa?dziernik 2016

W trwaj?cym miesi?cu pa?dziernik 2016r OSP KSRG Posada Dolna uczestniczy?a w wielu akcjach.

05.10.2016 r godz. 11.50 Bzianka - Akcja wyci?gania cielaka z rzeki. 
06.10.2016 r godz. 21:40 Milcza, ul. S?oneczna - Po?ar sadzy w przewodzie kominowym. 
07.10.2016 r godz. 20:35 Pu?awy przysió?ek Wernejówka - Po?ar budynku mieszkalnego w trudno dost?pnym terenie.
08.10.2016 r godz. 18:20 Rymanów, ul. Sanocka - Dachowanie Volkswagen Golfa. Jedna osoba wypad?a z pojazdu. 
13.10.2016 r godz. 03:30 Rymanów, ul. Sanocka - Kierowca po zderzeniu z sarn? wpad? do g??bokiego rowu. 
13.10.2016 r godz. 14:20 Rymanów, ul. Piekarska - Potr?cenie starszej kobiety. 
13.10.2016 r godz. 22:20 Ladzin, ul. Zadwór - Usuwanie powalonego drzewa na drodze.
15.10.2016 r godz. 13:55 Rymanów ul. Kolejowa - Kolizja samochodów osobowych.
15.10.2016 r godz. 20:00 Wróblik Szlachecki - Samochód zjecha? z drogi w wyniku czego zatrzyma? si? na boku.
16.10.2016 r godz. 14:30 Wróblik Szlachecki, ul. Szkolna - Po?ar koparko-?adowarki.
24.10.2016 r godz. 07.20 Rymanów DK 28 ul. Bieleckiego – Kolizja trzech samochodów osobowych.