Wyci?ganie Cielaka z rzeki

W dniu 05.10.2016 Stra?acy z Posady Dolnej i Krosna zostali wezwani do do?? nietypowej akcji w miejscowo?ci Bzianka. Ze zg?oszenia wynika?o ?e, ciele wpad?o do rw?cej rzeki. Cielak przep?yn? ok. 400 m zimn? rzek?. Po przybyciu na miejsce stra?aków szybko rozpoznano sytuacje i przyst?piono do wyci?gania cielaka z wody. Zwierz? ma si? dobrze, wróci?o do w?a?ciciela.