Kolizja w Milczy

Oko?o godziny 08:00 na drodze wojewódzkiej nr 887 w Milczy na skrzy?owaniu ulic Kolejowej oraz Ogrodowej dosz?o do zderzenia dwóch pojazdów ci??arowego Mercedesa i osobowego Volkswagena.

Wst?pnie ustalono, ?e kieruj?cy Golfem w??czaj?cy si? do ruchu nie ust?pi? pierwsze?stwa przejazdu pojazdowi ci??arowemu w skutek czego dosz?o do ich zderzenia. Spowodowa?o to ,?e samochód osobowy po uprzednim obróceniu na jezdni znalaz? si? w przydro?nym rowie.

Dzia?ania stra?aków polega?y na zabezpieczeniu miejsca kolizji oraz usuni?ciu elementów karoserii z drogi. Do zdarzenia zadysponowano OSP Posada Dolna oraz Policj?.