Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za 2015 r.

Rok 2016 tradycyjnie rozpoczęliśmy od walnego zebrania członków Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów-Posada Dolna. Tym razem zebranie to było nie tylko podsumowaniem ostatniego roku ale całej pięcioletniej działalności zarządu jednostki. 6 lutego 2016 r. 41 członków czynnych, 8 członków honorowych, 12 członków MDP i zaproszeni goście spotkali się w sali Domu Ludowego Osiedla nr 2 Posada Dolna by wspólnie wziąć udział w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym POSP Posada Dolna. Zebranie planowano rozpocząć o godzinie 1800 jednak z uwagi na udział naszych druhów w akcji ratowniczej podczas wypadku drogowego, który miał miejsce na ul. Rynek w Rymanowie, musieliśmy przesunąć godzinę rozpoczęcia. Kiedy wreszcie udało nam się wszystkim zebrać  Prezes dh Andrzej Wołczański rozpoczął spotkanie od przywitania wszystkich strażaków i przybyłych gości wśród których byli:

 

 • Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar
 • Komendant  Gminny ZOSP w Rymanowie  dh Marek Tomkiewicz,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak,
 • Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,
 • Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,
 • Inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Rymanowie Pan Marek Penar,
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,
 • Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, wieloletni Burmistrz Gminy Rymanów dh Jan Rajchel,
 • Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz Sołtysik,
 • Przewodniczący Koła LOK dh Antoni Szajna,
 • Przewodnicząca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,
 • Przewodnicząca KPRM Pani Maria Przybylska.

Na początek posiedzenia wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Marek Tomkiewicz, protokolanta dh Sylwię Wiernusz oraz powołano komisje. W skład Komisji Mandatowej weszli: dh Gabriela Szałankiewicz, dh Lucjan Penar, dh Marek Buczek, w skład Komisji Uchwał i Wniosków: dh Joanna Litarowicz, dh Kamil Lipka, dh Piotr Raczkowski. Komisję Skrutacyjną utworzyli:, dh Mateusz Szerszeń, dh Dawid Widz, dh Paweł Szajna a Komisję Wyborczą: dh Katarzyna Kielar, dh Patrycja Zima, dh Jerzy Prorok.
W kolejnym punkcie zebrania Prezes dh Andrzej Wołczański, Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Józef Litarowicz przedstawili sprawozdania z działalności za 2015 r. oraz plany działania na 2016 r. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy w imieniu nieobecnego skarbnika dh Rafała Kilara przedstawił dh Marek Tomkiewicz. Zarówno Prezes jak i Naczelnik w swoich wypowiedziach odnieśli się do całej pięcioletniej działalności Zarządu POSP Posada Dolna. Po uchwaleniu absolutorium przystąpiono do wyborów nowego Zarządu. Na kolejną pięcioletnią kadencję wybrano Zarząd w następujący składzie:

 • Prezes dh Andrzej Wołczański,
 • Wiceprezes dh Marek Tomkiewicz,
 • Wiceprezes, Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz,
 • Z-ca Naczelnika dh Grzegorz Sołtysik,
 • Skarbnik dh Sylwia Wiernusz,
 • Sekretarz dh Gabriel Tomkiewicz,
 • Kronikarz dh Edyta Wiernusz,
 • Gospodarz dh Konrad Zarzyczny,
 • Członek Zarządu dh Józef Zarzyczny.

oraz Komisję Rewizyjną w skład, której weszli:

 • Przewodniczący dh Józef Litarowicz,
 • Członek dh Zbigniew Litarowicz,
 • Członek dh Grzegorz Smoleń.


W trakcie zebrania kilka słów do druhów skierowali również zaproszeni goście: dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Mariusz Bieńczak i Pan Jan Materniak.
Na zakończenie zebrania wręczono odznaczenia.
Odznakę Za Wysługę Lat otrzymali:
X lat - dh Patrycja Zima,
V lat - dh Edyta Wiernusz, dh Kamila Litarowicz, dh Alicja Wołczańska, dh Angelika Józefczyk,  dh Gabriela Szałankiewicz, dh Joanna Litarowicz, dh Marcin Zajdel, dh Przemek Litarowicz, dh Michał Widz, dh Jakub Pulnar, dh Rafał Zarzyczny.     
Odznakę MDP otrzymali:
- Rafał Zarzyczny, Sylwia Widz, Weronika Bebło, Weronika Kurylak, Marcin Zajdel.