Po?ar w sklepie papierniczym

Dzi? przed godzin? 10:00 w jednym ze sklepów papierniczych przy ul. Rynek w Rymanowie dosz?o do po?aru.

Przybyli na miejsce stra?acy ochotnicy z Posady Dolnej, zastali w lokalu lekkie zadymienie. Okaza?o si?, ?e przyczyn? zadymienia by? rozprzestrzeniaj?cy si? po?ar sadzy kominowej.

Na wskutek po?aru nikt nie zosta? poszkodowany. Dzia?ania stra?aków po ugaszeniu po?aru polega?y na sprawdzeniu pieca, oraz przeczyszczeniu komina.

Na miejscu dzia?a?y OSP Posada Dolna (Man) oraz JRG Krosno (Scania).

k112.pl