W pi?tek (15.01) oko?o godziny 16:20 dosz?o do najechania na ty? pojazdu w miejscowo?ci Rymanów na drodze krajowej nr 28. Trzy osoby trafi?o do szpitala.

Ford, Volkswagen i Daewoo najecha?y na siebie jad?c drog? krajow? nr 28 w Rymanowie (ul. Sanocka).

 

Do zdarzenia zadysponowano Zespo?y Ratownictwa Medycznego oraz zast?py stra?aków z JRG Krosno oraz OSP KSRG Posada Dolna.

Cho? mo?e si? wydawa?, ?e samochody nie s? mocno rozbite, poszkodowane zosta?o trzy osoby, które zosta?y przewiezione do szpitala. Najci??sze obra?enia dozna? pasa?er Volkswagena, który uderzy? g?ow? w szyb?. Nieprzytomny zosta? odwieziony do szpitala.

 

Droga krajowa na czas akcji ratunkowej by?a zablokowana. Dok?adne przyczyny wypadku ustala policja.


k112.pl