DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

Oko?o godziny 09:40 zostali?my zadysponowanie do zdarzenia drogowego w miejscowo?ci Rymanów Zdrój(DESZNO).

Kieruj?cy samochodem marki Opel Astra jad?c w kierunku Rymanowa wpad? w po?lizg wychodz?c z zakr?tu. Pojazd zatrzyma? si? w rowie przewracj?c si? na dach. Na szcz??cie nikt nie zosta? ranny. Samochodem podró?owa? sam kierowca. Na miejscu dzia?a?y OSP Rymanów i OSP Posada Dolna.