W pi?tek (20.11) na DK 28 w Rymanowie dosz?o do niecodziennego zdarzenia drogowego. Z tira jad?cego w kierunku Sanoka na zakr?cie wysun?? si? ?adunek a jezdni? zala?y setki litrów piwa.

W pi?tkowy poranek (20.11) oko?o godziny 9.00 w miejscowo?ci Rymanów z tira jad?cego w stron? Sanoka rozsypa? si? prawdopodobnie ?le zabezpieczony ?adunek. Tir przewozi? skrzynki z piwem.

Kierowca by? trze?wy i nic mu si? nie sta?o, jednak z powodu pot?uczonego szk?a droga w tym miejscu pozostawa?a nieprzejezdna przez oko?o 2 godziny.

Trzy zast?py stra?y po?arnej usuwa?o skutki zdarzenia. Na miejscu pracowa?a równie? policja.

 

Krosno112.pl