VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Intensywne opady deszczu uniemożliwiły przeprowadzenie Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych zgodnie z planem czyli w niedzielę 27.09.2015 r., dlatego komisja sędziowska zdecydowała o przełożeniu ich na dzień 04.10.2015 r. Pogoda w tym dniu była znacznie lepsza jednak zmagania zawodników utrudniały silne podmuchy wiatru. Zmiana terminu zawodów spowodowała spore zamieszanie w szeregach drużyn, jednak dzięki poświęceniu naszych druhen i druhów udało nam się wystartować w pełnym składzie.

VIII Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Krośnieńskiego rozegrano na stadionie Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie. Do zawodów przystąpiły łącznie 32 drużyny, które zwyciężyły zmagania w swojej kategorii na szczeblu gminnym oraz zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych. Druhowie tradycyjnie zmierzyli się w sztafecie 7 x 50 i ćwiczeniu bojowym, natomiast drużyny MDP w sztafecie 400 m i również ćwiczeniu bojowym. Nowością podczas tych zawodów było przeegzaminowanie zawodników w konkurencji musztry.

Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli KM PSP w Krośnie, której przewodniczył bryg. Mariusz Kozak. Swoją obecnością na zawodach zaszczycił nas płk poż. w stanie spoczynku Mieczysław Prugar. Obecni byli również Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec, Starosta Krośnieński Pan Jan Juszczak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kilar, Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP oraz wójtowie i burmistrzowie. Z ramienia naszej Gminy obecni byli Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec oraz Z-ca Burmistrza Pan Jan Materniak. Nad zabezpieczeniem technicznym zawodów czuwali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce.

Gmina Rymanów podczas tych zawodów posiadała silną reprezentację. W grupie A seniorów reprezentowała ją drużyna POSP Posada Dolna, jako zwycięzca tegorocznych zawodów gminnych oraz drużyna OSP Posada Górna jako obrońca tytułu z poprzednich zawodów powiatowych. W grupie C kobiet sytuacja wyglądała podobnie: POSP Posada Dolna- zwycięzca zawodów gminnych oraz OSP Posada Górna- obrońca tytułu. Ponadto nasza Gmina posiadała również reprezentację w kategorii MDP dziewcząt oraz MDP chłopców. W obydwóch grupach gminę reprezentowały drużyny z UOSP Rymanów-Zdrój.

Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Posada Dolna zwyciężyła rywalizację w grupie C „Kobiet”, natomiast w grupie A seniorów zajęła 2 miejsce.