Spali? si? Mitsubishi Lancer

W sobotni wieczór, w wyniku awarii silnika zapali?a si? przednia cz??? samochodu Mitsubishi Lancer.

O 22:24 oficer dy?urny stra?y po?arnej w Kro?nie odebra? zg?oszenie o pal?cym si? samochodzie w Milczy na ul. Szkolnej. Na miejsce zadysponowa? OSP Posada Dolna (MAN) oraz OSP Milcza (STAR).

 

Samochód zosta? szybko ugaszony. Jednak spaleniu uleg?a komora silnika i przednia cz??? sportowego pojazdu Mitsubishi Lancer. Dodatkowo w wyniku awarii samochodu na nawierzchni drogi (ok. 150 m) znajdowa? si? olej silnikowy. Stra?acy przy u?yciu AQUAQUICK i sorbentu (15 kg) zneutralizowano plam? oleju.

Si?y i ?rodki bior?ce udzia? w akcji ga?niczej:

OSP Posada Dolna

OSP Milcza

Policja Rymanóww