Kierowca trafi? do szpitala po tym jak zjecha? z g?ównej drogi DK28 w Rymanowie. Stra?acy musieli u?y? sprz?tu hydraulicznego, aby wydosta? poszkodowanego.

 

Do wypadku dosz?o w niedzielne po?udnie 21.06 oko?o 12:20 w Rymanowie na drodze krajowej nr 28. Kierowca straci? panowanie nad samochodem i wjecha? do przydro?nego rowu, zatrzymuj?c pojazd na ogrodzeniu. Kierowca porusza? si? sam.

S?u?by ratunkowe mia?y problem z wydostaniem kierowcy i dopiero po u?yciu sprz?tu hydraulicznego przez stra?aków z OSP Posada Dolna uda?o si? wyci?? tylne drzwi i prze?o?y? poszkodowanego na desk? ortopedyczn?. Starszy m??czyzna trafi? do szpitala.

Na czas prowadzonej akcji ratunkowej przez s?u?by ruch pojazdów na drodze DK28 odbywa? si? wahad?owo.

W akcji uczestniczy? Zespó? Ratownictwa Medycznego (podstacja Rymanów), OSP KSRG Posada Dolna (1 zast?p MAN), JRG Krosno (2 zast?py, MAN+Renault) oraz patrole Policji.

 

Krosno112.pl