W dniu 18.03.2015r kilka minut po pó?nocy zostali?my zadysponowani do po?aru suchych traw w Rymanowie przy ulicy Nowa Wie?. Udali?my si? na miejsce samochodem GBA MAN w obsadzie 6 osób i przyst?pili?my do dzia?a?. Po?ar zosta? ugaszony przy pomocy t?umic.