Na drodze wiod?cej przez las mi?dzy Rymanowem, a Milcz? kierowca Renault straci? panowanie nad samochodem i uderzy? w drzewo.

Do zdarzenia drogowego w Zmys?ówce (gm. Rymanów) dosz?o w pi?tek, 13 lutego przed godzin? 13.

 

Ze wst?pnych ustale? wynika, ?e kierowca Renault, który jecha? od strony Rymanowa w stron? Milczy, straci? panowanie nad swoim samochodem, co doprowadzi?o do zjechania w las i uderzenia w drzewo. W poje?dzie przebywa? tylko kierowca, który zosta? zabrany do szpitala przez za?og? Pogotowia Ratunkowego.

W akcji ratunkowej bra?y udzia? zast?py z OSP Posada Dolna (Man), JRG Krosno (Man i Reanult) oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja.

k112.pl