Podsumowanie roku 2014.

1. 14.01.2014 r. Po?ar budynku gospodarczego (gara?u) i samochodu osobowego Wróblik Królewski, ul. Kro?nie?ska
2. 15.01.2014 r. Po?ar sadzy w kominie Bzianka
3. 17.03.2014 r. Poszukiwania zaginionej osoby Rymanów - Wróblik Królewski (wzd?u? potoku Tabor) ....

4. 23.03.2014 r. Po?ar suchych traw i zaro?li Rymanów, ul. Nowa Wie?
5. 24.03.2014 r. Po?ar suchych traw Wróblik Szlachecki
6. 01.04.2014 r. Po?ar suchych traw Rymanów, ul. Mitkowskiego
7. 03.04.2014 r. Po?ar suchych traw i zaro?li Rymanów, ul. Bartoszów
8. 15.05.2014 r. Pompowanie piwnicy budynku mieszkalnego Rymanów, ul. Kolejowa
9. 14.06.2014 r. Po?ar budynku gospodarczego Milcza, ul. Szkolna
10. 23.06.2014 r. Po?ar suchej trawy Rymanów, ul. Bartoszów
11. 31.07.2014 r. Monitoring potoku Tabor (intensywne opady) Rymanów, ul. Parkowa
12. 31.07.2014 r. Zabezpieczenie budynków mieszkalnego przed zalaniem Wróblik Królewski
13. 01.08.2014 r. Pompowanie studni Rymanów, ul. Mitkowskiego
14. 02.08.2014 r. Pompowanie studni Rymanów, ul. Mitkowskiego
15. 04.08.2014 r. Po?ar kot?owni w zak?adzie przemys?owym Rymanów, ul. Osiedle
16. 04.08.2014 r. Pompowanie piwnicy Rymanów, ul. Kolejowa
17. 11.08.2014 r. Wypadek drogowy Królik Polski, ul. Bieszczadzka
18. 17.08.2014 r. Zabezpieczenie wy?cigu kolarskiego Rymanów
19. 19.08.2014 r. Po?ar ?cierniska Rymanów, ul. Mitkowskiego
20. 20.08.2014 r. Usuwanie powalonego drzewa Rymanów, ul. Nowa Wie?
21. 11.09.2014 r. Po?ar autokaru Rymanów, droga krajowa nr 28
22. 23.09.2014 r. Wypadek drogowy Wróblik Szlachecki, ul. D?uga
23. 30.09.2014 r. Pompowanie studni Rymanów, ul. Kolejowa
24. 30.10.2014 r. Wypadek drogowy Milcza
25. 05.12.2014 r. Wypadek drogowy Moszczaniec, gmina Koma?cza
26. 07.12.2014 r. Wypadek drogowy Rymanów, ul. Nowa Wie?
27. 29.12.2014 r. Wypadek drogowy Pu?awy