Do wypadku dosz?o w niedziel? 7 grudnia 2014 roku oko?o godziny 06:00 w miejscowo?ci Rymanów na ul. Nowa Wie?.  

Padaj?ca m?awka i ujemna temperatura powietrza sprawi?y, ?e drogi by?y pokryte cienk? warstw? lodu.


Jak ustalono kieruj?ca samochodem osobowym marki Volkswagen Polo, jad?ca w kierunku Rymanowa, na lekkim ?uku jezdni straci?a panowanie nad kierownic? w wyniku czego auto zjecha?o do przydro?nego rowu po czym uderzy?o w betonowy przepust. Si?a uderzenia by?a tak du?a, ?e wrak pojazdu zosta? wyrzucony z powrotem na jezdni?.
Na miejsce zdarzenia przyjecha?y dwa zast?py stra?y po?arnej (JRG Krosno i OSP Posada Dolna), karetka pogotowia ratunkowego oraz policja. Kieruj?ca zosta?a przewieziona do szpitala na badania.

 

 

GALERIA