Dzisiaj (23.09) oko?o godziny 8:00 dosz?o do potr?cenia starszej kobiety w miejscowo?ci Wróblik Szlachecki na ulicy D?ugiej. Jak wynika z relacji ?wiadków, kierowca ?mieciarki wykonuj?c manewr cofania nie zauwa?y? starszej kobiety poruszaj?cej si? tu? za samochodem. Kobieta dozna?a urazu kolana i zosta?a przewieziona przez zespó? pogotowia ratunkowego do szpitala na badania.

Do zdarzenia zadysponowano JRG Krosno (Renault Masscott), OSP Posada Dolna (Man), Policje i Zespó? Pogotowia Ratunkowego.