Po?ar autokaru na DK28 w Rymanowie. Sp?on??a komora silnika.

Dzisiaj (11.09) po godzinie 20:00 na wysoko?ci stacji benzynowej w Rymanowie zapali? si? autokar, który jecha? z woj. ?ódzkiego w kierunku Bieszczad. Nikt z pasa?erów nie odniós? obra?e?.

Na miejsce zadysponowano OSP Rymanów-Posada Dolna oraz OSP Rymanów. Dzi?ki bardzo szybkiej akcji stra?aków baga?e zosta?y nienaruszone. Z nieoficjalnych wiadomo?ci wynika, ?e po?ar wybuch? przez awari? turbiny.

Droga w tym miejscu przez oko?o 30 minut by?a zablokowana, nast?pnie ruch odbywa? si? wahad?owo. Na miejscu dzia?a?y OSP Rymanów (Jelcz) oraz OSP Rymanów-Posada Dolna (Man).

Krosno112.pl