Usuwanie powalonego drzewa

Dzi? (20.08) kilka minut po godzinie 7.00 jednostka OSP Posada Dolna otrzyma?a zawiadomienie o powalonym drzewie w Zmys?ówce. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stra?acy zabezpieczyli teren dzia?ania i usun?li uszkodzone drzewo, które zagra?a?o bezpiecze?stwu w ruchu drogowym.