Po?ar ?cierniska

 

Wczoraj (19.08) oko?o godziny 16.30 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru ?cierniska w Rymanowie.

Dzia?ania Stra?y Po?arnej polega?y na zabezpieczeniu terenu akcji i ugaszeniu po?aru przy u?yciu t?umic oraz podaniu jednego pr?du wody.

Spaleniu uleg?o oko?o 10 arów ?cierniska oraz 2 bale s?omy.