Po?ar kot?owni w Rymanowie

Wczoraj oko?o godziny 7.30 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru w kot?owni zak?adu przy ul. Osiedl w Rymanowie. Po przyje?dzie na miejsce zdarzenia stra?acy udali si? na rozpoznanie. Na szcz??cie dzi?ki szybkiej reakcji pracowników zak?adu po?ar zosta? opanowany przed przyjazdem stra?y po?arnej, dzi?ki czemu straty by?y znacznie mniejsze. Prawdopodobnie przyczyn? wybuchu po?aru by?o zwarcie elektryczne w spr??arce która znajdowa?a si? w tym pomieszczeniu. W akcji bra?y udzia? : 2 zast?py JRG Krosno w sk?adzie: GCBA 341[R]25 Scania, GCBA 341[R]26 Renault Kerax, OSP KSRG Posada Dolna GBA Man 349[R]80 i OSP KSRG Rymanów GCBA Jelcz 349[R]83.