GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO?ARNICZE

Wczoraj (6.07) o godzinie 13. w Rymanowie odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze dla jednostek OSP z gminy Rymanów. W zawodach wzi??o ??cznie udzia? 18 dru?yn (13 w kategorii seniorów, 2 dru?yny seniorek, 2 dru?yn MDP ch?opców oraz 1 MDP dziewcz?t).

Nad przebiegiem zawodów czuwa?a komisja sk?adaj?ca si? z oficerów KM PSP w Kro?nie oraz stra?aków OSP z gminy Chorkówka.

Najm?odszymi uczestnikami zawodów byli: Aleksandra Widz (OSP Posada Dolna) i Micha? Munz (OSP Rymanów Zdrój).

 

 

Poni?ej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach:

Grupa A (seniorzy)

Miejsce

Jednostka

Czas sztafety

Czas ?wiczenia bojowego

Punkty

karne

Wynik ko?cowy

1

Posada Górne

59,4

36,8

0

96,2

2

Rymanów

59,6

41,2

3+0

103,8

3

Sieniawa

60,4

45,2

0

105,6

4

Klimkówka

65,4

51,9

0+5

122,3

5

Posada Dolna

63,0

49,5

0+10

122,5

6

Rymanów Zdrój

70,2

56,7

0

126,9

7

Milcza

66,7

60,2

0

126,6

8

Nowa Wie?

64,2

63,0

0+15

142,2

9

Ba?cianka

72,7

58,6

0+10

141,3

10

Wróblik Szlachecki

73,6

64,1

0+5

142,7

11

Królik Polski

71,6

62,1

0+10

143,7

12

Wróblik Królewski

69,0

54,0

3+20

146,0

13

S?OWACJA

67,0

63,2

Grupa C (dru?yna kobieca)

Miejsce

Jednostka

Czas sztafety

Czas ?wiczenia bojowego

Punkty

karne

Wynik ko?cowy

1

Posada Górna

69,3

51,7

0

121,0

2

Posada Dolna

69,8

59,2

0

129,0

Grupa MDP ch?opców

Miejsce

Jednostka

Czas sztafety

Czas ?wiczenia bojowego

Punkty

karne

Wynik ko?cowy

1

Posada Dolna

73,4

76,1

0+10

913,9

2

Posada Górna

77,0

80,0

0+25

985

3

Rymanów Zdr

92,5

90,0 dysk

Grupa MDP dziewcz?t

Miejsce

Jednostka

Czas sztafety

Czas ?wiczenia bojowego

Punkty

karne

Wynik ko?cowy

1

Posada Dolna

87,8

90,3

0+20

889,7

 

Krosno112.pl