Akcje powodziowe Gorzyce

Akcje powodziowe GorzyceW dniach 22-23 maja druhowie Marek Tomkiewicz i Krzysztof Wiernusz wraz z ?odzi? brali udzia? w akcji powodziowej w miejscowo?ci Gorzyce.

 


Akcje Powodziowe Gorzyce Akcje Powodziowe Gorzyce Akcje Powodziowe Gorzyce Akcje Powodziowe Gorzyce Akcje Powodziowe Gorzyce Akcje Powodziowe Gorzyce Akcje Powodziowe Gorzyce