?yczenia wielkanocne

Kolejna Wielkanoc, kolejne ?onkile kolejne ?yczenia, lecz specjalne, mi?e! Radosnych, pogodnych ?wi?t sp?dzonych w?ród bliskich.

?yczy: Zarz?d oraz pozostali cz?onkowie OSP Posada Dolna.