Poszukiwania kobiety w Rymanowie

Ponad 20 stra?aków uczestniczy?o w trwaj?cych kilka godzin poszukiwaniach kobiety w Rymanowie. Cia?o odnaleziono kilka kilometrów od miejsca, gdzie prawdopodobnie wpad?a do wody. Lekarz z pogotowia stwierdzi? zgon.

 

W poniedzia?ek (17.03.) ok. godz. 18, kobieta w wieku ok. 83 lat, mieszkanka miejscowo?ci Rymanów zesz?a na brzeg rzekiTabor w okolicy mostku przy zbiegu ulic Dworskiej i Swobody. - W tamtym miejscu cz?onkowie rodziny znale?li wózek, który nale?a? do starszej Pani. Powy?szy fakt zg?oszony zosta? do Komisariatu Policji w Rymanowie. Do dzia?a? poszukiwawczych w??czono Stra? Miejsk? w Rymanowie oraz 22 stra?aków z jednostek OSP - informuje Naczelnik Wydzia?u Operacyjno-Rozpoznawczego KM PSP w Kro?nie bryg. Mariusz Kozak. W poszukiwaniach uczestniczy?a jednostka OSP Rymanów (2 pojazdy 10 stra?aków) i OSP Posada Dolna (2 pojazdy i 12 stra?aków). Stra?acy od godz. 20:40, w ciemno?ciach, w namokni?tym i ?liskim po opadach deszczu terenie, przy wykorzystaniu latarek prowadzili poszukiwania wzd?u? obydwu brzegów rzekiTabor, w??cznie z przeszukaniem zastawki w przysió?ku Sicina. - O godzinie 22:09 stra?acy znale?li cia?o kobiety na filarze mostu w miejscowo?ci Wróblik Szlachecki, to jest oko?o 7 km od miejsca gdzie prawdopodobnie kobieta wpad?a do potoku w Rymanowie - informuje bryg. Mariusz Kozak. Lekarz z karetki pogotowia ratunkowego stwierdzi? zgon kobiety.

 

?ród?o: krosno112.pl