Po?ar sadzy w kominie.

W dniu 15.01.2014 r. jednostka OSP Posada Dolna zosta?a zadysponowana do po?aru sadzy w kominie, który mia? miejsce w budynku mieszkalnym w miejscowo?ci Bzianka. Nasze dzia?ania polega?y na przyt?umieniu ognia przy u?yciu ga?nicy proszkowej, dok?adnemu wyczyszczeniu komina i wynoszeniu sadzy.