W dniu 14.01.2014r tu? po godzinie 15 dy?urny Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Kro?nie odebra? zg?oszenie o po?arze gara?u w miejscowo?ci Wróblik Królewski. Do dzia?a? zosta?y zadysponowane nast?puj?ce zast?py: JRG Krosno w sile GCBA Scania 341R25 i GCBA Renault Kerax 341R26 oraz jednostka OSP KSRG Posada Dolna GBA Man 349R80. W skutek po?aru zniszczeniu uleg? samochód marki Peugeot 307 oraz wn?trze gara?u. Dzia?ania zako?czono oko?o godziny 17:00. Na miejscu by? równie? patrol Policji.

krosno112.pl