Po?ar sadzy w kominie.

Tu? po powrocie z dzia?a? ratowniczo- ga?niczych we Wróbliku Królewskim jednostka OSP Posada Dolna zosta?a zadysponowana do po?aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym w Rymanowie przy ul. Kolejowej. Dzia?ania polega?y na zgaszeniu po?aru przy pomocy ga?nicy proszkowej a nast?pnie wyczyszczeniu przewodu kominowego.