W dniu 8.12.2013 r. ok. godziny 2208 stra?acy z OSP Posada Dolna zostali zawiadomieni o po?arze budynku gospodarczego w miejscowo?ci Wróblik Królewski przy ul. ?wierkowej. Natychmiast udali si? na miejsce zdarzenia dwoma zast?pami. Dzia?ania jednostek polega?y na podaniu 4 pr?dów wody, ugaszeniu po?aru a nast?pnie rozebraniu uszkodzonej konstrukcji budynku, który uleg? niemal ca?kowitemu spaleniu. W dzia?aniach ga?niczych udzia? wzi??y dwa zast?py KM PSP Krosno, OSP Wróblik Królewski, dwa zast?py OSP Posada Dolna, OSP Ladzin, OSP Rymanów oraz OSP Klimkówka.