Usuwanie powalonego drzewa.

W dniu 6.12.2013 r. w godzinach przedpo?udniowych jednostka OSP Posada Dolna otrzyma?a zawiadomienie o powalonym drzewie w Rymanowie przy ul. Nowa Wie?. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stra?acy zabezpieczyli teren dzia?ania i usun?li uszkodzone drzewo, które zagra?a?o bezpiecze?stwu w ruchu drogowym.