Po?ar sadzy w kominie.

W dniu 4.12.2013 r. o godz. 19:04 jednostka OSP Posada Dolna zosta?a zadysponowana do po?aru sadzy w kominie, który mia? miejsce w budynku mieszkalnym w miejscowo?ci Szklary. Dzi?ki sprawnemu dzia?aniu stra?aków sytuacj? opanowano. W dzia?aniach udzia? wzi??y równie? jednostki z gm. Ja?liska: OSP Posada Ja?liska i OSP Ja?liska.