Powód?Nasza jednostka ju? od 16 maja pomaga zapobiega? podtopieniom i w??czaj? si? w likwidacj? skutków powodzi, która od kilku dni trwa na Podkarpaciu. Stra?acy  pomagaj? ewakuowanym, dbaj? o bezpiecze?stwo ludzi i zwierz?t.

 

 

 

Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe Akcje powodziowe