Po?wi?cenie nowego samochodu i Domu Ludowego w Ba?uciance

W niedziel? 17 wrze?nia 2017 r. wzi?li?my udzia? w uroczystym po?wi?ceniu i przekazaniu Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Ba?uciance lekkiego samochodu ratowniczo- ga?niczego Gazela.W trakcie imprezy po?wi?cono rwnie? wyremontowany Dom Ludowy.

Obchody rozpocz?? uroczysty przemarsz do miejscowego ko?cio?a, gdzie ks. proboszcz Wies?aw S?otwi?ski odprawi? msz? ?w. Nast?pnie na placu przed Domem Ludowym przywitano przyby?ych go?ci, przedstawiono rys historyczny Jednostki i miejscowo?ci Ba?ucianka, po?wi?cono nowo przekazany samochd i Dom Ludowy oraz wr?czono odznaczenia dla najbardziej zas?u?onych druhw. Po pocz?stunku przygotowanym przez Panie z Ko?a Gospody? Wiejskich z Ba?ucianki, przedstawiono program artystyczny, ktry wykona?y dzieci i m?odzie? z Ba?ucianki a nad jego przebiegiem czuwa?a Pani Beata Litwin. W uroczysto?ciach udzia? wzi?li m. im.: p?k po?. w st. spocz. Mieczys?aw Prugar, Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP w Kro?nie dh Jan Kilar, Komendant Gminny dh Marek Tomkiewicz, Komendant Miejski PSP w Kro?nie st.bryg. mgr in?. Mariusz Bie?czak, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Kro?nie?skiego Pan Kazimierz G?adysz, Przewodnicz?ca Rady Miejskiej

w Rymanowie Pani Krystyna Przyby?a- Ostap oraz burmistrz gminy Rymanw Pan Wojciech Farbaniec. Przemarsz pocztw sztandarowych poprowadzi? dh Krzysztof Szcz?sny cz?onek OSP Lubatowa.

Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? reprezentowa? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, wieloletni Naczelnik dh Andrzej Wiernusz oraz poczet sztandarowy w sk?adzie: dh Tomasz Litarowicz, dh Edyta Wiernusz oraz dh Angelika Jzefczyk.

Fot: Joanna Litarowicz

{gallery}galeria/Ba?ucianka 17.09.17{/gallery}