Akcje OSP KSRG Posda Dolna pa?dziernik 2016

W trwaj?cym miesi?cu pa?dziernik 2016r OSP KSRG Posada Dolna uczestniczy?a w wielu akcjach.

05.10.2016 r godz. 11.50 Bzianka - Akcja wyci?gania cielaka z rzeki.
06.10.2016 r godz. 21:40 Milcza, ul. S?oneczna - Po?ar sadzy w przewodzie kominowym.
07.10.2016 r godz. 20:35 Pu?awy przysi?ek Wernejwka - Po?ar budynku mieszkalnego w trudno dost?pnym terenie.
08.10.2016 r godz. 18:20 Rymanw, ul. Sanocka - Dachowanie Volkswagen Golfa. Jedna osoba wypad?a z pojazdu.
13.10.2016 r godz. 03:30 Rymanw, ul. Sanocka - Kierowca po zderzeniu z sarn? wpad? do g??bokiego rowu.
13.10.2016 r godz. 14:20 Rymanw, ul. Piekarska - Potr?cenie starszej kobiety.
13.10.2016 r godz. 22:20 Ladzin, ul. Zadwr - Usuwanie powalonego drzewa na drodze.
15.10.2016 r godz. 13:55 Rymanw ul. Kolejowa - Kolizja samochodw osobowych.
15.10.2016 r godz. 20:00 Wrblik Szlachecki - Samochd zjecha? z drogi w wyniku czego zatrzyma? si? na boku.
16.10.2016 r godz. 14:30 Wrblik Szlachecki, ul. Szkolna - Po?ar koparko-?adowarki.
24.10.2016 r godz. 07.20 Rymanw DK 28 ul. Bieleckiego Kolizja trzech samochodw osobowych.