Honorowi

Członkowie Honorowi

1. Biniek Czesław
2. Błaż Władysław
3. Materniak Jan
4. Niemczyk Józef
5. Rajchel Jan
6. Szajna Stanisław
7. Szepieniec Stanisław
8. Szerszeń Lesław
9. Topolski Jan
10. Trygar Władysław