2009r.

18.10.2009r Kilka minut po pó?nocy wezwanie do pal?cego si? budynku gospodarczego w Wróbliku Królewskim.

15.10.2009r Wyjazd naszej stra?y do zagro?e? miejscowych, spowodowane przez obfite opady ?niegu do Rymanowa Zdroju.

14.10.2009r Kolejny wyjazd w tym dniu do powalonych drzew na drodze w Rymanowie Zdroju.

14.10.2009r Nasza jednostka zosta?a wezwana do usuni?cia konarów drzew, które zagra?a?y przejazd drog?
Rymanów - Milcza.

21.09.2009r Wyjazd naszej jednostki do po?aru pal?cej si? stodo?y ze sianem w Wróbliku Królewskim.

10.09.2009r Wyjazd do pal?cych si? traw w Rymanowie.

21.08.2009r Gaszenie pal?cego si? auta w Rymanowie.

16.08.2009r Wyjazd do gaszenia altanki na Nowej Wsi.

08.07.2009r Kilka minut po pó?nocy wezwanie do pal?cych si? pojemników odpadów wtórnych Sieniawie ul. Rymanowska.

03.07.2009r Pomoc powodzianom w miejscowo?ci Ropczyce.

17/18.05.2009r Po?ar sortowni ?mieci w Rogach.

06.05.2009r Wyjazd dwóch  zast?pów do pal?cego si? magazynu PKP w Wróbliku Szlacheckim.

27.04.2009r Drugi wyjazd w tym dniu do traw ko?o wiatraków w Rymanowie.

27.04.2009r Kolejne gaszenie suchych traw w Rymanowie ko?o stacji BP.

26.04.2009r Nast?pne wezwanie do gaszenia suchej trzciny i trawy w Rymanowie przy ul. Sanockiej.

24.04.2009r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia suchych traw przy stawach ko?o BP.

16.04.2009r Gaszenie pal?cych sie traw na terenie gminy Iwonicz.

09.04.2009r Wyjazd do wypadku drogowego w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

07.04.2009r Wyjazd do pal?cych si? traw ko?o wiatraków w Rymanowie.

W dniu 17.03.2009r Jednostka OSP Posada Dolna bra?a udzia? w gaszeniu budynku gospodarczego w miejscowo?ci G??bokie.

26.02.09r Pompowanie studni Rymanów ul. Kolejowa.

18.02.09r Likwidacja nawisu ?nie?nego i sopli w miejscowo?ci Rymanów.

01.02.09r Gaszenie po?ary budynku mieszkalnego w miejscowo?ci Milcza.

31.01.09r Poszukiwanie zaginionego nastolatka miejscowo?ci Rymanów.

26.01.09r Gaszenie budynku mieszkalnego w miejscowo?ci Sieniawa.

21.01.09r Likwidacja skutków wycieku oleju w miejscowo?ci Posada Górna.