Poświęcenie nowego samochodu i Domu Ludowego w Bałuciance