2010r.

Akcje poza Powiatem Kro?nie?skim.

6.     16-18.06.2010r Pompowanie rozlewisk, piwnic i wynoszenie mebli w Gorzycach.

5.     06.062010r  Pompowanie rozlewisk w Ja?le.

4.    04.06.2010r Ewaku?acja mieszka?ców w Ja?le.

3,     01.06.2010r Pompowanie rozlewisk i wynoszenie mebli Wielowie?-Tarnobrzeg.

2.     28,05.2010r Pompowanie rozlewisk Sielec-Tarnobrzeg.

1.     21-23.05.2010r Akcja Powodziowa Gorzyce.


Akcje na terenie Powiatu Kro?nie?skiego.

56.    19.052010r Po?ar budynku mieszkalnego w Rymanowie - Fa?szywy Alarm.

55.    22.12.2010r Gaszenie sadzy w kominie Rymanów ul. Jesionowa.

54.     19.12.2010r Wyci?ganie samochodów z zasp ?nie?nych na drodze mi?dzy Rymanowem a Ladzinem.

53.     07.12.2010r Pompowanie wody z piwnicy oraz udr??enie przepustów w Rymanowie.

52.     05.12.2010r Gaszenie po?aru sadzy w kominie w Rymanowie ul. Osiedle.

51.     23.11.2010r Gaszenie drzewa w gara?u w Wróbliku Królewskim.

50.     01.11.2010r Usuwanie od?amanych ga??zi z drogi nr.28 w Rymanowie.

49.    02.09.2010r Pompowanie wody z piwnicy w Rymanowie.

48.    16.08.2010r Usuwanie powalonego drzewa z drogi nr.887 w Wróbliku Szlacheckim.

47.    09.08.2010r Gaszenie kombajnu w Wróbliku Królewskim.

46.     22.07.2010r Ewakuacja turystów odci?tych przez rw?cy nurt rzeki Wis?ok w Rudawce Rymanoskiej.

45.    19.06.2010r Gaszenie poddasza budynku mieszkalnego w Ladzinie
przy ul. Nad Taborem.

44.   19.06.2010r Udr??anie  przepustów w Rymanowie
przy ul. Bieleckiego.

43. 09.06.2010r Mycie szlamu z parkingu w Rymanowie Zdroju.

42. 08.06.2010r  Kolejne pompowanie piwnicy w Rymanowie
przy ul. Mickiewicza.

41. 07.06.2010r Pompowanie studni w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

40. 06.06.2010r  Kolejne pompowanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

39. 05.06.2010r Pompowanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

38.   01.06.2010r Uk?adanie r?kawów i worków przeciw powodziowych w Wróbliku Szlacheckim.

37.    01.06.2010r Gaszenie pal?cego si? autobusu szkolnego na odcinku drogi Zmys?ówka - Nowa Wie?.

36.     24.05.2010r Mycie szlamu z parkingu w Rymanowie Zdroju.

35.     19.05.2010r Pompowanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

34.     19.05.2010r    Rozk?adanie zapór i worków wokó? budynków mieszkalnych w Bziance.

33.     18.05.2010r Rozk?adanie zapór i worków wokó? budynków mieszkalnych w Bziance.

32.   17.05.2010r Pompowanie maszynowni w Rymanowie.

31.   17.05.2010r Wypompowywanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

30.     17.05.2010r Pompowanie zbiornika na oczyszczalni w Rymanowie.

29.    16.05.2010r Uk?adanie r?kawów przeciwpowodziowych, monitoring rzeki, ewakuacja dwóch osób.

28.     16.05.2010r Wypompowywanie wody Biedronka

27.    16.05.2010r Pompowanie studni w Rymanowie.

26.     16.04.2010r Gaszenie pal?cych si? bali s?omy sk?adowanej przy budynku gospodarczym w Wróbliku Królewskim.

25.     05.04.2010r Gaszenie traw z miejscowo?ci Bzianka.

24.     31.03.2010r Kolejny wyjazd do gaszenia traw (okolice Rymanowa Zdroju).

23.     30.03.2010r To ju? szósty wyjazd w tym roku do gaszenia traw, tym razem w Ladzinie.

22.    30.03.2010r Wyjazd do gaszenia traw w Nowej Wsi.

21.     29.03.2010r Wypompowywanie studni w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

20.     28.03.2010r To ju? trzeci wyjazd w tym dniu do pal?cych si? traw, tym razem w Bartoszowie.

19     28.03.2010r Kolejny wyjazd do gaszenia traw w Gniewoszówce .

18.     28.03.2010r Wyjazd do gaszenia traw (okolice G??bokiego).

17.     27.03.2010r Wypompowywanie studni w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

16.    26.03.2010r Gaszenie traw Nowa Wie?.

15.     11.03.2010r Wypompowywanie studni w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

14.     03.03.2010r Gaszenie budynku gospodarczego przy ul. A. Mickiewicza w Rymanowie.

13.     23.02.2010r Udr??anie przepustów i usuwanie zatorów na strumieniach w Wróbliku Królewskim.

12.    21.02.2010r Wypompowywanie wody z piwnicy przy ul. Bieleckiego w Rymanowie.

11.     20.02.2010r Wypompowywanie wody przy Biedronce w Rymanowie.

10.    20.02.2010r Likwidacja zatoru lodowego w Wróbliku Szlacheckim (na rzece Tabor).

9.    20.02.2010r Wypompowywanie wody przy Biedronce w Rymanowie.

8.     20.02.2010r Likwidacja zatoru lodowego w Rymanowie Zdroju (na rzece Tabor).

7.     17.02.20010r Usuwanie sopli i nawisów ?nie?nych z UG w Rymanowie.

6.     16.02.2010r Usuwanie sopli z budynku przy ul. Dworskiej oraz ul. Szkolnej.

5.    16.02.2010r Usuwanie sopli i nawisów ?nie?nych ze szko?y w Rymanowie.

4.    10.02.2010r Miejscowe zagro?enie usuwanie sopli-Dom Ludowy Rymanów.

3.     06.02.2010r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia silosu z trotami w firmie Bog-Mar w Rymanowie.

2.     03.02.2010r Gaszenie budynku mieszkalnego przy ul. Bieleckiego.

1.    24.01.2010r Wyjazd do gaszenia pal?cej si? sadzy w kominie przy ul. Mitkowskiego w Rymanowie.