Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Aktualno?ci

Akcje OSP KSRG Posda Dolna pa?dziernik 2016

W trwaj?cym miesi?cu pa?dziernik 2016r OSP KSRG Posada Dolna uczestniczy?a w wielu akcjach.

05.10.2016 r godz. 11.50 Bzianka - Akcja wyci?gania cielaka z rzeki.
06.10.2016 r godz. 21:40 Milcza, ul. S?oneczna - Po?ar sadzy w przewodzie kominowym.
07.10.2016 r godz. 20:35 Pu?awy przysi?ek Wernejwka - Po?ar budynku mieszkalnego w trudno dost?pnym terenie.
08.10.2016 r godz. 18:20 Rymanw, ul. Sanocka - Dachowanie Volkswagen Golfa. Jedna osoba wypad?a z pojazdu.
13.10.2016 r godz. 03:30 Rymanw, ul. Sanocka - Kierowca po zderzeniu z sarn? wpad? do g??bokiego rowu.
13.10.2016 r godz. 14:20 Rymanw, ul. Piekarska - Potr?cenie starszej kobiety.
13.10.2016 r godz. 22:20 Ladzin, ul. Zadwr - Usuwanie powalonego drzewa na drodze.
15.10.2016 r godz. 13:55 Rymanw ul. Kolejowa - Kolizja samochodw osobowych.
15.10.2016 r godz. 20:00 Wrblik Szlachecki - Samochd zjecha? z drogi w wyniku czego zatrzyma? si? na boku.
16.10.2016 r godz. 14:30 Wrblik Szlachecki, ul. Szkolna - Po?ar koparko-?adowarki.
24.10.2016 r godz. 07.20 Rymanw DK 28 ul. Bieleckiego Kolizja trzech samochodw osobowych.

Wyci?ganie Cielaka z rzeki

W dniu 05.10.2016 Stra?acy z Posady Dolnej i Krosna zostali wezwani do do?? nietypowej akcji w miejscowo?ci Bzianka. Ze zg?oszenia wynika?o ?e, ciele wpad?o do rw?cej rzeki. Cielak przep?yn? ok. 400 m zimn? rzek?. Po przybyciu na miejsce stra?akw szybko rozpoznano sytuacje i przyst?piono do wyci?gania cielaka z wody. Zwierz? ma si? dobrze, wrci?o do w?a?ciciela.

130-lecie jednostki oraz PO?WI?CENIE SZTANDARU

W dniu 31 lica 2016 r. ?wi?towali?my 130 rocznic? powstania Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanw-Posada Dolna. Obchody jubileuszu po??czyli?my z uroczystym po?wi?ceniem nowego sztandaru, ufundowanego przez mieszka?cw Posady Dolnej. POSP Posada Dolna jest jedn? z dwch najstarszych jednostek na terenie gminy Rymanw, o 5 lat starsza jest jedynie jednostka z Rymanowa.

Więcej…

130-lecie jednostki oraz PO?WI?CENIE SZTANDARU

Najechanie na ty?

W Rymanowie dnia 19.04.2016 na drodze krajowej nr 28 dosz?o do najechania na ty? pojazdu. Dwie osoby trafi?o do szpitala.

Więcej…

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?