Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Aktualno?ci

Po?ar budynku mieszkalnego w Rymanowie

W dniu 09.08 2013 roku nasza jednostka wzi??a udzia? w kolejnej akcji ratowniczo- ga?niczej. Ok. godziny 14:00 zostali?my zadysponowani do po?aru budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Rymanowie przy ul. Sikorskiego. Do zdarzenia zadysponowano rwnie? 2 zast?py PSP Krosno, OSP Rymanw i OSP Posada Grna. Ze wzgl?du na du?e zadymienie ratownicy aby wej?? do budynku musieli u?y? aparatw ochrony drg oddechowych. Wczesne zauwa?enie po?aru i sprawne dzia?anie jednostek stra?y po?arnej sprawi?y, ?e zagro?enie szybko uda?o si? opanowa?. Przyczyn? po?aru prawdopodobnie by?o zwarcie instalacji elektrycznej.

Nieszcz??liwy wypadek nad zalewem w Sieniawie.

W niedziel? 28 lipca ok. godziny 1800 na jednej z odng Zbiornika Wodnego Besko w Sieniawie, gmina Rymanw, ok. 200 m w gr? zalewu od mostu na potoku Czernis?awka, podczas k?pieli, dosz?o do nieszcz??liwego zdarzenia. Uton? 20 letni m??czyzna. Ch?opak wraz ze znajomymi k?pa? si? w jeziorze. Podczas k?pieli dosz?o do wypadku. Obecne na miejscu osoby natychmiast podj??y prb? odratowania i odszukania go, jednak nie zdo?ali tego uczyni?.

Więcej…

W dniu 07.07.2013 r. na stadionie sportowym w Rymanowie rozstrzygn?li?my tegoroczne gminne zawody sportowo-po?arnicze jednostek OSP. W zawodach udzia? wzi??o 10 dru?yn w grupie A seniorw, 2 dru?yny Kobiece oraz 4 dru?yny MDP ch?opcw i 1 dru?yna MDP dziewcz?t. Nasza jednostka jako jedyna w ca?ej gminie wystawi?a 4 dru?yny, po jednej w ka?dej grupie. Tradycyjnie stra?acy zmierzyli si? w dwch konkurencjach: sztafeta po?arnicza 7x50 oraz ?wiczenie bojowe, natomiast dru?yny MDP: sztafeta 400 m i ?wiczenia bojowe. Nad przebiegiem zawodw czuwa?a komisja s?dziowska w sk?adzie: bryg. Mariusz Kozak, bryg. Piotr Szubra, m?. bryg. Zbigniew Nowak oraz st. asp. Zbigniew Machowski przedstawiciele KM PSP w Kro?nie oraz druhowie z gminy Chorkwka: dh Adam ?ukaszewski OSP Le?niwka, dh Gabriel Czaja OSP Sulistrowa, dh Ireneusz Szczepanik OSP Faliszwka, dh Jaros?aw Kasza OSP ?eglce oraz dh Maciej Palion OSP Kobylany.

Więcej…

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze

W najbli?sz? niedziel?, 7 lipca w Rymanowie, na stadionie odb?d? si?Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze jednostek Ochotniczej Stra?y Po?arnej oraz M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych. O godz. 13.00 nast?pi rozpocz?cie zawodw.

Serdecznie wszystkich Zapraszamy !!!

Wypadek w Rymanowie

Dnia 17.06.2013 o godz.18.30 nasza jednostka zosta?a wezwana do wypadku komunikacyjnego w miejscowo?ci Rymanw przy ulicy Bartoszw. Jad?cy samochodem marki Opel Corsa zjecha? do rowu co doprowadzi?o do dachowania samochodu. Podczas dachowania samochd uderzy? w betonowy mostek dojazdowy urywaj?c ko?o i zatrzyma? si? w rowie. W wypadku bra?y udzia? dwie osoby: m??czyzna oraz 12 letnia dziewczynka, ktra zosta?a przewieziona karetk? pogotowia do szpitala. Dzia?ania sta?y polega?y na zabezpieczeniu miejsca wypadku , udzielenia pomocy poszkodowanym oraz na zapewnieni p?ynnego ruchu drogowego na miejscu wypadku. W akcji tej rwnie? wzi?li udzia? : PSP Krosno, OSP Posada Dolna, OSP Rymanw, policja i pogotowie ratunkowe.

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?