Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Syrena

Foto

a11.jpg

Aktualno?ci

Po?ar suchych traw.

W dniu 30.09.2013 r. nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru suchych traw w miejscowo?ci Rymanw przy drodze krajowej nr. 28. W dzia?aniach oprcz OSP Posada Dolna udzia? wzi??a rwnie? jednostka OSP Rymanw.

Po?ar sadzy w kominie.

W dniu 28.09.2013 r. o godz. 336 jednostka OSP Posada Dolna zosta?a zadysponowana do po?aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym po?o?onym w Rymanowie przy ul. Kili?skiego. Sytuacj? bardzo szybko opanowano.

W dniu 27.09.2013 r. o godzinie 1533 stra?acy z OSP Posada Dolna zostali zadysponowani do nieszcz??liwego wypadku, ktry mia? miejsce we Wrbliku Krlewskim. W budynku starej szko?y, w trakcie prac remontowych, dosz?o do upadku m??czyzny z wysoko?ci ok. 9 m (drugie pi?tro) na gruzowisko. Poszkodowanego przetransportowano ?mig?owcem Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Do dzia?a? zadysponowano dwa zast?py KM PSP Krosno, OSP Posada Dolna, Zesp? Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 22.09.2013 r. o godzinie 018 stra?acy z OSP Posada Dolna zostali zawiadomieni o po?arze budynku mieszkalnego w Ladzinie przy ul. Rzeszowskiej. Natychmiast udali si? na miejsce zdarzenia. Na szcz??cie po przyje?dzie okaza?o si? , ?e po?ar dotyczy dwch samochodw osobowych marki ford, znajduj?cych si? w bardzo bliskiej odleg?o?ci od budynku mieszkalnego. Dzi?ki szybkiemu i sprawnemu dzia?aniu stra?akw uda?o si? ugasi? po?ar zanim obj?? budynek mieszkalny. W dzia?aniach ga?niczo- ratowniczych udzia? wzi??y dwa zast?py KM PSP Krosno, OSP Posada Dolna, OSP Ladzin oraz OSP Rymanw.

Ostatnie po?egnanie ks. Mariusza Flisa

W dniu 25.09.2013 r. z g??bokim ?alem w sercach po?egnali?my ?.p. Ks. Mariusza Flisa. Uroczysto?ci pogrzebowe odby?y si? w rodzinnej miejscowo?ci ks. Mariusza Nowej D?bie. Mszy ?wi?tej ?a?obnej przewodniczy? Ks. Bp Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. Na uroczysto?ci tej obecni byli rwnie? przedstawiciele OSP Posada Dolna, ktrzy w imieniu wszystkich druhen i druhw naszej jednostki po?egnali ks. Mariusza Flisa. W sk?ad pocztu sztandarowego weszli dh Zbigniew Litarowicz, dh. Andrzej Wiernusz, Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski. Ks. Mariusz urodzi? si? w Nowej D?bie 23.10.1967r. Na kap?ana zosta? wy?wi?cony w Przemy?lu 28.05.1994r. W parafii ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie pe?ni? pos?ug? wikariusza i katechety w latach 2006-2012. Obecnie, od roku, by? proboszczem parafii ?w. Klary w H?udnie k. Dynowa. Ks. Mariusz Flis zgin?? w wypadku drogowym, ktry mia? miejsce w pi?tek 20 wrze?nia 2013 roku oko?o godziny 10.00 w Bachrzu.

Zdj?cia ...

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?