Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Syrena

Foto

a13.jpg

Aktualno?ci

W dniu 14.01.2014r tu? po godzinie 15 dy?urny Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Kro?nie odebra? zg?oszenie o po?arze gara?u w miejscowo?ci Wrblik Krlewski. Do dzia?a? zosta?y zadysponowane nast?puj?ce zast?py: JRG Krosno w sile GCBA Scania 341R25 i GCBA Renault Kerax 341R26 oraz jednostka OSP KSRG Posada Dolna GBA Man 349R80. W skutek po?aru zniszczeniu uleg? samochd marki Peugeot 307 oraz wn?trze gara?u. Dzia?ania zako?czono oko?o godziny 17:00. Na miejscu by? rwnie? patrol Policji.

krosno112.pl

Podsumowanie roku 2013

Po?ar sadzy w kominie.

Tu? po powrocie z dzia?a? ratowniczo- ga?niczych we Wrbliku Krlewskim jednostka OSP Posada Dolna zosta?a zadysponowana do po?aru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym w Rymanowie przy ul. Kolejowej. Dzia?ania polega?y na zgaszeniu po?aru przy pomocy ga?nicy proszkowej a nast?pnie wyczyszczeniu przewodu kominowego.

W dniu 8.12.2013 r. ok. godziny 2208 stra?acy z OSP Posada Dolna zostali zawiadomieni o po?arze budynku gospodarczego w miejscowo?ci Wrblik Krlewski przy ul. ?wierkowej. Natychmiast udali si? na miejsce zdarzenia dwoma zast?pami. Dzia?ania jednostek polega?y na podaniu 4 pr?dw wody, ugaszeniu po?aru a nast?pnie rozebraniu uszkodzonej konstrukcji budynku, ktry uleg? niemal ca?kowitemu spaleniu. W dzia?aniach ga?niczych udzia? wzi??y dwa zast?py KM PSP Krosno, OSP Wrblik Krlewski, dwa zast?py OSP Posada Dolna, OSP Ladzin, OSP Rymanw oraz OSP Klimkwka.

Usuwanie powalonego drzewa.

W dniu 6.12.2013 r. w godzinach przedpo?udniowych jednostka OSP Posada Dolna otrzyma?a zawiadomienie o powalonym drzewie w Rymanowie przy ul. Nowa Wie?. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stra?acy zabezpieczyli teren dzia?ania i usun?li uszkodzone drzewo, ktre zagra?a?o bezpiecze?stwu w ruchu drogowym.

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?