Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Aktualno?ci

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 r.


Znw nadszed? czas podsumowa?, dlatego 7 lutego 2015 r. druhny i druhowie Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej zebrali si? w sali Domu Ludowym w Posadzie Dolnej (Rymanw - Osiedle nr 2), gdzie odby?o si? walne zebranie sprawozdawcze, podsumowuj?ce 2014 r. W spotkaniu udzia? wzi??o 54 druhw i druhen w tym 8 cz?onkw honorowych i 10 cz?onkw MDP. Zebranie rozpocz?? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski od przywitania stra?akw i przyby?ych go?ci. W tym roku swoj? obecno?ci? zaszczycili nas:

Więcej…

Na drodze wiod?cej przez las mi?dzy Rymanowem, a Milcz? kierowca Renault straci? panowanie nad samochodem i uderzy? w drzewo.

Do zdarzenia drogowego w Zmys?wce (gm. Rymanw) dosz?o w pi?tek, 13 lutego przed godzin? 13.

Więcej…

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarz?d Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanw Posada Dolna
zaprasza
wszystkich cz?onkw czynnych, honorowych oraz M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, ktre odb?dzie si?
w dniu 7 LUTY (sobota) o godz. 17:00
w sali Domu Ludowego w Posadzie Dolnej.

Ze wzgl?du na wa?no?? omawianych spraw obecno?? obowi?zkowa.

Matka wyprowadzi?a swoje dzieci z p?on?cego domu, po czym wrci?a do niego ratowa? dobytek. Niestety zgin??a w po?arze.

Więcej…

Podsumowanie roku 2014.

1. 14.01.2014 r. Po?ar budynku gospodarczego (gara?u) i samochodu osobowego Wrblik Krlewski, ul. Kro?nie?ska
2. 15.01.2014 r. Po?ar sadzy w kominie Bzianka
3. 17.03.2014 r. Poszukiwania zaginionej osoby Rymanw - Wrblik Krlewski (wzd?u? potoku Tabor) ....

Więcej…

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?