Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Aktualno?ci

Ladzin: Dachowanie samochodu na Rzeszowskiej

W czwartek (10.03) oko?o 15:30 dosz?o do kolizji drogowej na ulicy Rzeszowskiej w Ladzinie (gm. Rymanw).

Więcej…

Apel o 1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP

1% - 2016 r.

ZWI?ZEK OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212


1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP

Więcej…

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za 2015 r.

Rok 2016 tradycyjnie rozpocz?li?my od walnego zebrania cz?onkw Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanw-Posada Dolna. Tym razem zebranie to by?o nie tylko podsumowaniem ostatniego roku ale ca?ej pi?cioletniej dzia?alno?ci zarz?du jednostki. 6 lutego 2016 r. 41 cz?onkw czynnych, 8 cz?onkw honorowych, 12 cz?onkw MDP i zaproszeni go?cie spotkali si? w sali Domu Ludowego Osiedla nr 2 Posada Dolna by wsplnie wzi?? udzia? w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym POSP Posada Dolna. Zebranie planowano rozpocz?? o godzinie 1800 jednak z uwagi na udzia? naszych druhw w akcji ratowniczej podczas wypadku drogowego, ktry mia? miejsce na ul. Rynek w Rymanowie, musieli?my przesun?? godzin? rozpocz?cia. Kiedy wreszcie uda?o nam si? wszystkim zebra? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski rozpocz?? spotkanie od przywitania wszystkich stra?akw i przyby?ych go?ci w?rd ktrych byli:

Czytaj wi?cej... Zobacz zdj?cia...

W dniu 08.02.2016oko?o godziny 21:00 w miejscowo?ci Milicza przy ul. Le?nej dosz?o do po?aru traw na nieu?ytkach rolnych. Do akcji zadysponowano KSRG OSP Posada Dolna, OSP Milcza, OSP Wrblik Krlewski oraz jeden zast?p JRG Krosno.

Dzia?ania Stra?y Po?arnej polega?y na zabezpieczeniu terenu akcji i ugaszeniu po?aru przy u?yciu t?umic oraz jednego pr?du wody.

Akcje utrudnia? bardzo silny wiatr ktry powodowa? przemieszczanie si? ognia w kierunku zamieszka?ych domw.

Czytaj wi?cej... Zobacz zdj?cia...

Po?ar w sklepie papierniczym

Dzi? przed godzin? 10:00 w jednym ze sklepw papierniczych przy ul. Rynek w Rymanowie dosz?o do po?aru.

Przybyli na miejsce stra?acy ochotnicy z Posady Dolnej, zastali w lokalu lekkie zadymienie. Okaza?o si?, ?e przyczyn? zadymienia by? rozprzestrzeniaj?cy si? po?ar sadzy kominowej.

Na wskutek po?aru nikt nie zosta? poszkodowany. Dzia?ania stra?akw po ugaszeniu po?aru polega?y na sprawdzeniu pieca, oraz przeczyszczeniu komina.

Na miejscu dzia?a?y OSP Posada Dolna (Man) oraz JRG Krosno (Scania).

k112.pl

Zdj?cia

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?