Get Adobe Flash player

Menu g?ówne

LogowanieAktualnie online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 63 goĹ›ci 

Syrena

Foto

a8.jpg

2012r.

Akcje na terenie Powiatu Kro?nie?skiego.

33. - 23.07.2012r  Usuwanie gniazda os w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

32. - 19.07.2012r Usuwanie konarów z drogi w Rymanowie.

31. - 13.07.2012r Alarm Fa?szywy

30. - 09.07.2012r  Usuwanie gniazda os w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

29. - 03.07.2012r  Usuwanie gniazda os w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

28. - 03.07.2012r Usuwanie gniazda os w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

27. - 30.06.2012r Usuwanie gniazda os w Rymanowie przy ul. Jasnej.

26. - 16.06.2012r Gaszenie po?aru gara?u w miejscowo?ci G??bokie.

25. - 14.06.2012r Usuwanie plamy oleju.

24. - 15.06.2012r Pompowanie studni w Ryanowie.

23. - 21.05.2012r Usuwanie plamy oleju.

22.- 05.05.2012r Pompowanie studni w Rymanowie.

21. - 05.04.2012r Gaszenie bali w Rymanowie.

20. - 31.03.2012r Gaszenie po?aru w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

19. - 28.03.2012r Gaszenie po?aru suchej trawy Wróblik Szlachecki przy ul. Kolejowej.

18. - 27.03.2012r Gaszenie po?aru suchej trawy Rymanów ul Mitkowskiego.

17. - 23.03.2012r Gaszenie po?aru suchej trawy w Milczy.

16. - 22.03.2012r Gaszenie po?aru trzciny i m?odnika w Rymanowie przy ul. Sanockiej.

15. - 21.03.2012r Gaszenie po?aru sadzy w kominie w Posadzie Górnej przy ul. Nadbrze?nej.

14. - 21.03.2012r Likwidacja skutków wypadku w Milczy przy ul. Szkolnej.

13. - 21.03.2012r  Gaszenie suchej trawy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

12. - 02.03.2012r Likwidacja zatoru lodowego Rymanów rzeka Tabor.

11. - 25.02.2012 Likwidacja zatoru lodowego w Rymanowie Zdroju na rzece Tabor

10. - 25.02.2012r Likwidacja zatoru lodowego w Wróbliku Królewskim na rzece Tabor.

9. - 23.02.2012r Wyjazd do po?aru poddasza w Rymanowie na ul. Sanockiej.

8. - 13.02.2012r Gaszenie po?aru gara?u i samochodu w Króliku Polskim.

7. - 11.02.2012r Po?ar budynku mieszkalnego w Klimkówce przy ul. Zdrojowej.

6. - 05.02.2012r Wyjazd do po?aru poddasza w Rymanowie przy ul. Dworskiej.

5. - 03.02.2012r Gaszenie po?aru sadzy w kominie w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

4. - 03.02.2012r Gaszenie po?aru samochodu w Wróbliku Królewskim.

3. - 02.02.2012r Po?ar gara?u w Rymanowie przy ul. Sanockiej.

2. - 25.01.2012r Gaszenie strychu budynku mieszkalno-gospodarczego w Posadzie Górnej przy ul. Nadbrze?nej.

1. - 07.01.2012r Po?ar strychu budynku mieszkalnego w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

2011r.

Akcje na terenie Powiatu Kro?nie?skiego.

39. - 30.12.2011r Wyjazd do po?aru niezamieszka?ego domu po przyje?dzie okaza?o si? ?e pal? si? jednak ga??zie.

38. - 10.12.2011r Po?ar budynku gospodarczego w Wróbliku Królewskim.

37. - 18.10.2011r Gaszenie pomieszczenia gospodarczego Rymanów ul. Jesionowa.

36. - 12.10.2011r Gaszenie po?aru Pizzeria w Posadzie Górnej.

35. - 10.10.2011r Usuwanie plamy Oleju Rymanów ul. Rynek.

34. - 01.10.2011r Wypadek drogowy Posada Górna.

33. - 15.09.2011r Pompowanie studni Rymanów ul. Mitkowskiego.

32. - 13.09.2011r Plama oleju na rynku w Rymanowie.

31. - 09.09.2011r Poszukiwanie zaginionej osoby z u?yciem ?ódki na zalewie w Sieniawie.

30. - 06.09.2011r Wypadek drogowy Gniewoszówka.

29. - 01.09.2011r Kolejne usuwanie Gniazda Os Rymanów ul. Kolejowa.

28. - 01.09.2011r Usuwanie Gniazda Os Rymanów ul. Kolejowa.

27. - 30.08.2011r Po?ar warsztatu Rymanów ul. Sanocka.

26. - 26.08.2011r Po?ar samochodu dostawczego Rymanów ul. Bieleckiego.

25. - 19.08.2011r Wypadek drogowy, ewakuacja poszkodowanej osoby . pomoc przedmedyczna, kierowanie rucham drogowym Rymanów.

24. - 05.08.2011r Poszukiwanie zaginionej osoby zalew w Sieniawie.

23. - 02.08.2011r Pompowanie studni Rymanów ul. Kolejowa.

22. - 28.07.2011r Pompowanie studni Rymanów ul. Kolejowa.

21. - 26.07.2011r Usuwanie substancji ropopochodnej na drodze krajowej.

20. - 20.07.2011r Likwidacja gniazda os Rymanów ul. Zielona.

19. - 12.07.2011r Pompowanie studni Rymanów ul. Grunwaldzka .

18. - 25.05.2011r Po?ar lasu Park krajobrazowy Jasiel.

17. - 27.04.2011r Usuwanie plamy oleju Rymanów ul. Bieleckiego.

16. - 16.04.2011r Gaszenie budynku mieszkalnego niezamieszka?ego w Daliowej.

15. - 12.04.2011r Poszukiwanie zaginionej osoby w Posadzie Górnej.

14. - 11.04.2011r Poszukiwanie zaginionej osoby w Posadzie Górnej.

13. - 03.04.2011r Gaszenie traw w Rymanowie ul. Sanocka.

12. - 03.04.2011r Gaszenie traw w Klimkówce.

11. - 03.04.2011r Gaszenie traw w Bartoszowie.

10. - 01.04.2011r Gaszenie traw w Bartoszowie.

9. - 31.03.2011r Wyjazd do wypadku w Wróbliku Szlacheckim.

8. - 29.03.2011r Gaszenie suchych li?ci w Rymanowie Zdroju.

7. - 29.03.2011r Gaszenie suchych traw Nowa Wie?.

6. - 25.03.2011r Usuwanie plamy oleju z drogi w Bartoszowie.

5. - 23.03.2011r Kolejny wyjazd do gaszenia traw tym razem Rymanów.

4. - 23.03.2011r Gaszenie s?uchych traw w miejscowo?ci Bzianka.

3. - 15.02.2011r Po?ar sadzy w kominie w miejscowo?ci Rymanów.

2. - 07.01.2011r Usuwanie powalonego drzewa na ul. Pi?sudskiego w Rymanowie .

1. - 06.01.2011r Po?ar sadzy w kominie w miejscowo?ci ?azy.

2010r.

Akcje poza Powiatem Kro?nie?skim.

6.     16-18.06.2010r Pompowanie rozlewisk, piwnic i wynoszenie mebli w Gorzycach.

5.     06.062010r  Pompowanie rozlewisk w Ja?le.

4.    04.06.2010r Ewaku?acja mieszka?ców w Ja?le.

3,     01.06.2010r Pompowanie rozlewisk i wynoszenie mebli Wielowie?-Tarnobrzeg.

2.     28,05.2010r Pompowanie rozlewisk Sielec-Tarnobrzeg.

1.     21-23.05.2010r Akcja Powodziowa Gorzyce.


Akcje na terenie Powiatu Kro?nie?skiego.

56.    19.052010r Po?ar budynku mieszkalnego w Rymanowie - Fa?szywy Alarm.

55.    22.12.2010r Gaszenie sadzy w kominie Rymanów ul. Jesionowa.

54.     19.12.2010r Wyci?ganie samochodów z zasp ?nie?nych na drodze mi?dzy Rymanowem a Ladzinem.

53.     07.12.2010r Pompowanie wody z piwnicy oraz udr??enie przepustów w Rymanowie.

52.     05.12.2010r Gaszenie po?aru sadzy w kominie w Rymanowie ul. Osiedle.

51.     23.11.2010r Gaszenie drzewa w gara?u w Wróbliku Królewskim.

50.     01.11.2010r Usuwanie od?amanych ga??zi z drogi nr.28 w Rymanowie.

49.    02.09.2010r Pompowanie wody z piwnicy w Rymanowie.

48.    16.08.2010r Usuwanie powalonego drzewa z drogi nr.887 w Wróbliku Szlacheckim.

47.    09.08.2010r Gaszenie kombajnu w Wróbliku Królewskim.

46.     22.07.2010r Ewakuacja turystów odci?tych przez rw?cy nurt rzeki Wis?ok w Rudawce Rymanoskiej.

45.    19.06.2010r Gaszenie poddasza budynku mieszkalnego w Ladzinie
przy ul. Nad Taborem.

44.   19.06.2010r Udr??anie  przepustów w Rymanowie
przy ul. Bieleckiego.

43. 09.06.2010r Mycie szlamu z parkingu w Rymanowie Zdroju.

42. 08.06.2010r  Kolejne pompowanie piwnicy w Rymanowie
przy ul. Mickiewicza.

41. 07.06.2010r Pompowanie studni w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

40. 06.06.2010r  Kolejne pompowanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

39. 05.06.2010r Pompowanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

38.   01.06.2010r Uk?adanie r?kawów i worków przeciw powodziowych w Wróbliku Szlacheckim.

37.    01.06.2010r Gaszenie pal?cego si? autobusu szkolnego na odcinku drogi Zmys?ówka - Nowa Wie?.

36.     24.05.2010r Mycie szlamu z parkingu w Rymanowie Zdroju.

35.     19.05.2010r Pompowanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

34.     19.05.2010r    Rozk?adanie zapór i worków wokó? budynków mieszkalnych w Bziance.

33.     18.05.2010r Rozk?adanie zapór i worków wokó? budynków mieszkalnych w Bziance.

32.   17.05.2010r Pompowanie maszynowni w Rymanowie.

31.   17.05.2010r Wypompowywanie piwnicy w Rymanowie przy ul. Kolejowej.

30.     17.05.2010r Pompowanie zbiornika na oczyszczalni w Rymanowie.

29.    16.05.2010r Uk?adanie r?kawów przeciwpowodziowych, monitoring rzeki, ewakuacja dwóch osób.

28.     16.05.2010r Wypompowywanie wody Biedronka

27.    16.05.2010r Pompowanie studni w Rymanowie.

26.     16.04.2010r Gaszenie pal?cych si? bali s?omy sk?adowanej przy budynku gospodarczym w Wróbliku Królewskim.

25.     05.04.2010r Gaszenie traw z miejscowo?ci Bzianka.

24.     31.03.2010r Kolejny wyjazd do gaszenia traw (okolice Rymanowa Zdroju).

23.     30.03.2010r To ju? szósty wyjazd w tym roku do gaszenia traw, tym razem w Ladzinie.

22.    30.03.2010r Wyjazd do gaszenia traw w Nowej Wsi.

21.     29.03.2010r Wypompowywanie studni w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

20.     28.03.2010r To ju? trzeci wyjazd w tym dniu do pal?cych si? traw, tym razem w Bartoszowie.

19     28.03.2010r Kolejny wyjazd do gaszenia traw w Gniewoszówce .

18.     28.03.2010r Wyjazd do gaszenia traw (okolice G??bokiego).

17.     27.03.2010r Wypompowywanie studni w Rymanowie przy ul. Mickiewicza.

16.    26.03.2010r Gaszenie traw Nowa Wie?.

15.     11.03.2010r Wypompowywanie studni w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

14.     03.03.2010r Gaszenie budynku gospodarczego przy ul. A. Mickiewicza w Rymanowie.

13.     23.02.2010r Udr??anie przepustów i usuwanie zatorów na strumieniach w Wróbliku Królewskim.

12.    21.02.2010r Wypompowywanie wody z piwnicy przy ul. Bieleckiego w Rymanowie.

11.     20.02.2010r Wypompowywanie wody przy Biedronce w Rymanowie.

10.    20.02.2010r Likwidacja zatoru lodowego w Wróbliku Szlacheckim (na rzece Tabor).

9.    20.02.2010r Wypompowywanie wody przy Biedronce w Rymanowie.

8.     20.02.2010r Likwidacja zatoru lodowego w Rymanowie Zdroju (na rzece Tabor).

7.     17.02.20010r Usuwanie sopli i nawisów ?nie?nych z UG w Rymanowie.

6.     16.02.2010r Usuwanie sopli z budynku przy ul. Dworskiej oraz ul. Szkolnej.

5.    16.02.2010r Usuwanie sopli i nawisów ?nie?nych ze szko?y w Rymanowie.

4.    10.02.2010r Miejscowe zagro?enie usuwanie sopli-Dom Ludowy Rymanów.

3.     06.02.2010r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia silosu z trotami w firmie Bog-Mar w Rymanowie.

2.     03.02.2010r Gaszenie budynku mieszkalnego przy ul. Bieleckiego.

1.    24.01.2010r Wyjazd do gaszenia pal?cej si? sadzy w kominie przy ul. Mitkowskiego w Rymanowie.

 

 

2009r.

18.10.2009r Kilka minut po pó?nocy wezwanie do pal?cego si? budynku gospodarczego w Wróbliku Królewskim.

15.10.2009r Wyjazd naszej stra?y do zagro?e? miejscowych, spowodowane przez obfite opady ?niegu do Rymanowa Zdroju.

14.10.2009r Kolejny wyjazd w tym dniu do powalonych drzew na drodze w Rymanowie Zdroju.

14.10.2009r Nasza jednostka zosta?a wezwana do usuni?cia konarów drzew, które zagra?a?y przejazd drog?
Rymanów - Milcza.

21.09.2009r Wyjazd naszej jednostki do po?aru pal?cej si? stodo?y ze sianem w Wróbliku Królewskim.

10.09.2009r Wyjazd do pal?cych si? traw w Rymanowie.

21.08.2009r Gaszenie pal?cego si? auta w Rymanowie.

16.08.2009r Wyjazd do gaszenia altanki na Nowej Wsi.

08.07.2009r Kilka minut po pó?nocy wezwanie do pal?cych si? pojemników odpadów wtórnych Sieniawie ul. Rymanowska.

03.07.2009r Pomoc powodzianom w miejscowo?ci Ropczyce.

17/18.05.2009r Po?ar sortowni ?mieci w Rogach.

06.05.2009r Wyjazd dwóch  zast?pów do pal?cego si? magazynu PKP w Wróbliku Szlacheckim.

27.04.2009r Drugi wyjazd w tym dniu do traw ko?o wiatraków w Rymanowie.

27.04.2009r Kolejne gaszenie suchych traw w Rymanowie ko?o stacji BP.

26.04.2009r Nast?pne wezwanie do gaszenia suchej trzciny i trawy w Rymanowie przy ul. Sanockiej.

24.04.2009r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia suchych traw przy stawach ko?o BP.

16.04.2009r Gaszenie pal?cych sie traw na terenie gminy Iwonicz.

09.04.2009r Wyjazd do wypadku drogowego w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego.

07.04.2009r Wyjazd do pal?cych si? traw ko?o wiatraków w Rymanowie.

W dniu 17.03.2009r Jednostka OSP Posada Dolna bra?a udzia? w gaszeniu budynku gospodarczego w miejscowo?ci G??bokie.

26.02.09r Pompowanie studni Rymanów ul. Kolejowa.

18.02.09r Likwidacja nawisu ?nie?nego i sopli w miejscowo?ci Rymanów.

01.02.09r Gaszenie po?ary budynku mieszkalnego w miejscowo?ci Milcza.

31.01.09r Poszukiwanie zaginionego nastolatka miejscowo?ci Rymanów.

26.01.09r Gaszenie budynku mieszkalnego w miejscowo?ci Sieniawa.

21.01.09r Likwidacja skutków wycieku oleju w miejscowo?ci Posada Górna.

 

2008r.

21.12.08r Wyjazd stra?y do pal?cego si? smietnika. Zaraz po powrocie do remizy dostali?my ponowne zg?oszenie do pal?cego si? budynku mieszkalnego w Wróbliku.

11.12.08r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia suchych traw ko?o wiatraka w Sieniawie.

30.11.08r Gaszenie pal?cej si? sortowni ?mieci w Rogach.

02.11.2008r Poszukiwanie zaginionej osoby we Wis?oczku.

16/17.10.2008r Wyjazd do po?aru wiaty w Wróbliku Królewskim w którym bra?y udzia? trzy jednostki stra?y : PSP Krosno, OSP Posada Dolna. OSP Wróblik Królewski.

10.10.2008r Ba?cianka - sprawdzenie gotowo?ci bojowej poszczególnych jednostek przez PSP Krosno w którym bra?a udzia? nasza jednostka.

26.09.2008 ?wiczenia Ewakuacja szko?y w Klimkówce

24.09.2008.r Gaszenie pal?cego si? poddasza w zamieszka?ym budynku w Sieniawie.

12.08.2008r Gaszenie pal?cego si? kombajnu.

08.08.2008r o godz. 13:13 OSP Posada Dolna wyjecha?a do kolejnego po?aru tym razem do zbo?a.

06.08.2008r o godz. 20:47 Poszukiwanie zaginionej osoby na terenie Posady Ja?liskiej

5.08.2008r oko?o 22:30 nasza jednostka zosta? wezwana do pal?cej si? s?omy na polu.

23.06.2008 oko?o godziny 13:15 Po?ar stodo?y w miejscowo?ci Bzianka. Po?ar powsta? od pioruna

14.04.2008r o godzinie 06:08 wyjazd naszej stra?y do pal?cej si? sadzy w kominie na Posadzie Górnej przy ul. Nadbrze?nej.

25.03.2008r Miejscowe zagro?enie, naprawianie rynny przy gminnym o?rodku kultury.

16.03.2008r o godzinie 01:08 Po?ar opuszczonego budynku na ul. Kolejowej

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

07.03.2008r o godzinie 15:20 Po?ar w kot?owni przy ul. Bocznej

09.02.08r Po?ar domu jednorodzinnego w Rymanowie ko?o nadle?nictwa. W po?arze zosta?y odnalezione zw?oki 41-letniego w?a?ciciela mieszkania, zgon stwierdzono przez zaczadzenie.

02.02.08r Po?ar samochodu terenowego w ?azach

11.01.08r Po?ar stodo?y w Sieniawie.

01.01.08r. Poszukiwanie 31 letniej osoby. Poszukiwanie sko?czy?o si? tragicznie zosta?y odnalezienie zw?ok poszukiwanego.

Archiwum

W nocy z 05,12. 07 r. na 06, 12. 07r. kilka minut po pó?nocy nast?pny po?ar w Klimkówce ko?o szko?y .

04.12.07r Po?ar w Klimkówce pali? si? drewniany dom.

29.11.07r Jednostka stra?y po?arnej Posada Dolna wyje?d?a?a do po?aru w Rymanowie na ul. Piekarskiej. Pali?a si? sadza w kominie.

27/28.11.07r Po?ar w II ?azach pali? si? dom mieszkalny .

13.11.07r Po?ar w Rymanowie ko?o biblioteki gminnej. Pali? si? dom przeznaczony do rozbiórki który nie by? zamieszka?y. Najprawdopodobniej przyczynom po?aru by?o zaprószenie ognia iskr? z popio?u.

25.08.07r Wyjazd do pomocy wypadku  miedzy Rudawk? a Pu?awami. Auto zesun??o si? ze skarpy i le?a?o do góry ko?ami. Wypadku zgin? m?ody kierowca prowadz?cy samochód.

16.08.07r Poszukiwanie niepe?noletniego w Rudawce Rymanowskiej, które powiod?o si? sukcesem. Zaraz po poszukiwaniu po?ar Szklarach pali?a si? stodo?a i oko?o 60ton siana.

14.08.07r  Po?ar w Króliku Polskim  pali?o si? siano w w?wozie.

24.07.07r Po?ar w Szklarach pali?a si? obora.

21.07.07r Po?ar w Szklarach OSP Posada-Dolna pojecha?a dogasza? po?ar stodo?y.

19.06.07r Po?ar w Pastwiskach pali?a si? stodo?a.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

 

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanów

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wspó?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?