Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Syrena

Foto

a13.jpg

Akcje ratowniczo-ga?nicze w 2008r.

2008r.

21.12.08r Wyjazd stra?y do pal?cego si? smietnika. Zaraz po powrocie do remizy dostali?my ponowne zg?oszenie do pal?cego si? budynku mieszkalnego w Wrbliku.

11.12.08r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia suchych traw ko?o wiatraka w Sieniawie.

30.11.08r Gaszenie pal?cej si? sortowni ?mieci w Rogach.

02.11.2008r Poszukiwanie zaginionej osoby we Wis?oczku.

16/17.10.2008r Wyjazd do po?aru wiaty w Wrbliku Krlewskim w ktrym bra?y udzia? trzy jednostki stra?y : PSP Krosno, OSP Posada Dolna. OSP Wrblik Krlewski.

10.10.2008r Ba?cianka - sprawdzenie gotowo?ci bojowej poszczeglnych jednostek przez PSP Krosno w ktrym bra?a udzia? nasza jednostka.

26.09.2008 ?wiczenia Ewakuacja szko?y w Klimkwce

24.09.2008.r Gaszenie pal?cego si? poddasza w zamieszka?ym budynku w Sieniawie.

12.08.2008r Gaszenie pal?cego si? kombajnu.

08.08.2008r o godz. 13:13 OSP Posada Dolna wyjecha?a do kolejnego po?aru tym razem do zbo?a.

06.08.2008r o godz. 20:47 Poszukiwanie zaginionej osoby na terenie Posady Ja?liskiej

5.08.2008r oko?o 22:30 nasza jednostka zosta? wezwana do pal?cej si? s?omy na polu.

23.06.2008 oko?o godziny 13:15 Po?ar stodo?y w miejscowo?ci Bzianka. Po?ar powsta? od pioruna

14.04.2008r o godzinie 06:08 wyjazd naszej stra?y do pal?cej si? sadzy w kominie na Posadzie Grnej przy ul. Nadbrze?nej.

25.03.2008r Miejscowe zagro?enie, naprawianie rynny przy gminnym o?rodku kultury.

16.03.2008r o godzinie 01:08 Po?ar opuszczonego budynku na ul. Kolejowej

Dim lights Embed Embed this video on your site

07.03.2008r o godzinie 15:20 Po?ar w kot?owni przy ul. Bocznej

09.02.08r Po?ar domu jednorodzinnego w Rymanowie ko?o nadle?nictwa. W po?arze zosta?y odnalezione zw?oki 41-letniego w?a?ciciela mieszkania, zgon stwierdzono przez zaczadzenie.

02.02.08r Po?ar samochodu terenowego w ?azach

11.01.08r Po?ar stodo?y w Sieniawie.

01.01.08r. Poszukiwanie 31 letniej osoby. Poszukiwanie sko?czy?o si? tragicznie zosta?y odnalezienie zw?ok poszukiwanego.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?