Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Syrena

Foto

a8.jpg

2008r.

21.12.08r Wyjazd stra?y do pal?cego si? smietnika. Zaraz po powrocie do remizy dostali?my ponowne zg?oszenie do pal?cego si? budynku mieszkalnego w Wrbliku.

11.12.08r Nasza jednostka wyjecha?a do gaszenia suchych traw ko?o wiatraka w Sieniawie.

30.11.08r Gaszenie pal?cej si? sortowni ?mieci w Rogach.

02.11.2008r Poszukiwanie zaginionej osoby we Wis?oczku.

16/17.10.2008r Wyjazd do po?aru wiaty w Wrbliku Krlewskim w ktrym bra?y udzia? trzy jednostki stra?y : PSP Krosno, OSP Posada Dolna. OSP Wrblik Krlewski.

10.10.2008r Ba?cianka - sprawdzenie gotowo?ci bojowej poszczeglnych jednostek przez PSP Krosno w ktrym bra?a udzia? nasza jednostka.

26.09.2008 ?wiczenia Ewakuacja szko?y w Klimkwce

24.09.2008.r Gaszenie pal?cego si? poddasza w zamieszka?ym budynku w Sieniawie.

12.08.2008r Gaszenie pal?cego si? kombajnu.

08.08.2008r o godz. 13:13 OSP Posada Dolna wyjecha?a do kolejnego po?aru tym razem do zbo?a.

06.08.2008r o godz. 20:47 Poszukiwanie zaginionej osoby na terenie Posady Ja?liskiej

5.08.2008r oko?o 22:30 nasza jednostka zosta? wezwana do pal?cej si? s?omy na polu.

23.06.2008 oko?o godziny 13:15 Po?ar stodo?y w miejscowo?ci Bzianka. Po?ar powsta? od pioruna

14.04.2008r o godzinie 06:08 wyjazd naszej stra?y do pal?cej si? sadzy w kominie na Posadzie Grnej przy ul. Nadbrze?nej.

25.03.2008r Miejscowe zagro?enie, naprawianie rynny przy gminnym o?rodku kultury.

16.03.2008r o godzinie 01:08 Po?ar opuszczonego budynku na ul. Kolejowej

Dim lights Embed Embed this video on your site

07.03.2008r o godzinie 15:20 Po?ar w kot?owni przy ul. Bocznej

09.02.08r Po?ar domu jednorodzinnego w Rymanowie ko?o nadle?nictwa. W po?arze zosta?y odnalezione zw?oki 41-letniego w?a?ciciela mieszkania, zgon stwierdzono przez zaczadzenie.

02.02.08r Po?ar samochodu terenowego w ?azach

11.01.08r Po?ar stodo?y w Sieniawie.

01.01.08r. Poszukiwanie 31 letniej osoby. Poszukiwanie sko?czy?o si? tragicznie zosta?y odnalezienie zw?ok poszukiwanego.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?