Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze jednostek OSP powiatu kro?nie?skiego

W dniu 24 wrze?nia 2017 r. na stadionie GKS Zamczysko w Odrzykoniu rozegrano IX Powiatowe zawody sportowo-po?arnicze. Wzi??y w nich udzia? 34 dru?yny reprezentuj?ce jednostki OSP z terenu powiatu kro?nie?skiego. Nasz? Gmin? reprezentowa?y a? trzy dru?yny z naszej jednostki, ktre zwyci??y?y rywalizacj? w swoich kategoriach podczas zawodw na szczeblu gminnym. Posiadali?my reprezentacje w grupie MDP dziewcz?t, MDP ch?opcw i w grupie C Kobiet. Ponadto Gmin? Rymanw w grupie A Seniorw reprezentowa?a OSP Posada Grna.

Zawody rozegrano w trzech kategoriach sztafeta, ?wiczenie bojowe i musztra a nad prawid?owym ich przebiegiem czuwa?a komisja s?dziowska z?o?ona z pracownikw KM PSP w Kro?nie, pod przewodnictwem bryg. Mariusza Kozaka.
W trakcie rywalizacji zawodnikw wspierali Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP, Komendanci i Prezesi Gminni, przedstawiciele w?adz samorz?dowych oraz publiczno??. Przyby? tak?e Komendant Miejski PSP w Kro?nie st. bryg. Mariusz Bie?czak, Starosta Kro?nie?ski Pan Jan Juszczak, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, Prezes ZOP ZOSP RP w Kro?nie dh Jan Kilar oraz p?k. po?. w st. spocz. Mieczys?aw Prugar.

Rywalizacj? w obu grupach MDP zwyci??yli przedstawiciele OSP Iskrzynia, M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza dziewcz?t OSP Posada Dolna zaj??a 6 miejsce a MDP ch?opcw 5 miejsce. W kategorii A Seniorw zwyci??yli druhowie z OSP Sporne, a stra?acy z OSP Posada Grna zaj?li 6 miejsce. 1 miejsce w kategorii C Kobiet, po raz drugi z rz?du, zaj??y druhny z OSP Posada Dolna. Dru?yny ktre zaj??y pierwsze miejsca w poszczeglnych kategoriach reprezentowa? b?d? powiat kro?nie?ski na zawodach wojewdzkich w 2018 r.

Wyr?niono rwnie? najm?odszych uczestnikw zawodw a byli nimi Izabela Golowska z naszej Jednostki i Rados?aw Gazda z OSP Korczyna.

Ka?da dru?yna otrzyma?a pami?tkowe dyplomy, a dru?yny, ktre stan??y na podium medale, puchary oraz nagrody. Ponadto dru?yny ktre zaj??y pierwsze miejsca otrzyma?y specjalnie wykute przez firm? GOLD KOWAL, na t? okazj? statuetki "P?omienie Krosno112.pl". Co wi?cej nasze druhny otrzyma?y rwnie? najwi?kszy, szklany puchar ufundowany dla najlepszej dru?yny kobiecej przez wjta Wojaszwki dh S?awomira Stefa?skiego.

Wszystkim dru?ynom gratulujemy i dzi?kujemy za rywalizacj?!!!

Grupa "A" Seniorw

Miejsce

Jednostka OSP

Ilo?? punktw

??cznie punktw

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

czas

pkt karne

1.

Sporne

60,2

0

35,7

0

95,9

2.

D?ugie

94,9

0

38,5

0

103,4

3.

Kombornia

63,3

0

44,0

0

107,3

4.

Le?niwka

62,2

0

40,5

5

107,7

5.

Kro?cienko Wy?ne

64,9

0

44,8

0

109,7

6.

Posada Grna

62,8

3

39,4

5

110,2

7.

Odrzyko?

69,1

0

48,1

0

117,2

8.

Rogi

68,7

0

44,1

5

117,8

9.

Iwonicz

66,7

0

47,9

20

134,6

10.

Tylawa

70,4

5

52,0

15

142,4

11.

Krosno-Bia?obrzegi

76,1

10

65,.9

25

177,0

Grupa "C" Kobiet

Miejsce

Jednostka OSP

Ilo?? punktw

??cznie punktw

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

czas

pkt karne

1.

Posada Dolna

67,4

5

55,1

5

132,5

2.

Kobylany

69.9

3

50,5

15

138,4

3.

Lubatowa

72,1

3

65,1

0

140,2

4.

Rogi

73,0

3

68,0

0

144,0

5.

Ustrobna

78,4

0

69,7

5

153,1

6.

?arnowiec

88,5

9

92,6

10

200,1

7.

??ki Dukielskie

-

-

-

-

-

MDP Ch?opcw

Miejsce

Jednostka OSP

?redni wiek

Ilo?? punktw

Wynik ko?cowy

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

wynik

czas

pkt karne

wynik

1.

Iskrzynia

14

70,2

0

103,8

43,7

20

936,3

1040,1

2.

Kobylany

13

76,7

0

100,3

74,0

15

911,0

1011,3

3.

G?ojsce

14

77,3

10

86,7

64,2

20

915,8

1002,5

4.

Lubatowa

14

84,3

10

79,7

60,4

20

919,6

999,3

5.

Posada Dolna

15

74,9

10

86,1

67,4

20

912,6

998,7

6.

Korczyna

13

81,8

0

95,2

79,7

20

900,3

995,5

7.

Pustyny

13

84,5

10

82,5

66,3

25

908,7

991,2

8.

Podniebyle

13

85,8

10

81,2

78,0

20

902,0

983,2

9.

G?owienka

13

79,0

10

88,0

89,6

30

880,4

968,4

10.

Pietrusza Wola

14

91,5

10

72,5

94,6

50

855,4

927,9

MDP Dziewcz?t

Miejsce

Jednostka OSP

?redni wiek

Ilo?? punktw

Wynik ko?cowy

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

wynik

czas

pkt karne

wynik

1.

Iskrzynia

14

81,8

0

92,2

45,7

10

944,3

1036,5

2.

Chorkwka

14

80,2

0

93,8

57,9

0

942,1

1035,9

3.

D?ugie

14

94,3

0

79,7

71,6

25

903,4

983,1

4.

Lubatowa

13

93,4

0

83,6

75,7

55

869,3

952,9

5.

Kombornia

14

90,4

20

63,6

68,6

45

886,4

950,0

6.

Posada Dolna

13

83,9

10

83,1

107,5

30

862,5

945,6

7.

Ni?na ??ka

13

92,0

30

55,0

95,2

50

854,8

909,8

Fot: dh Tomasz Pelczar, Natalia Skrka
Tabele: Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?