Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 

Syrena

Foto

a8.jpg

Po?wi?cenie nowego samochodu i Domu Ludowego w Ba?uciance

W niedziel? 17 wrze?nia 2017 r. wzi?li?my udzia? w uroczystym po?wi?ceniu i przekazaniu Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Ba?uciance lekkiego samochodu ratowniczo- ga?niczego Gazela.W trakcie imprezy po?wi?cono rwnie? wyremontowany Dom Ludowy.

Obchody rozpocz?? uroczysty przemarsz do miejscowego ko?cio?a, gdzie ks. proboszcz Wies?aw S?otwi?ski odprawi? msz? ?w. Nast?pnie na placu przed Domem Ludowym przywitano przyby?ych go?ci, przedstawiono rys historyczny Jednostki i miejscowo?ci Ba?ucianka, po?wi?cono nowo przekazany samochd i Dom Ludowy oraz wr?czono odznaczenia dla najbardziej zas?u?onych druhw. Po pocz?stunku przygotowanym przez Panie z Ko?a Gospody? Wiejskich z Ba?ucianki, przedstawiono program artystyczny, ktry wykona?y dzieci i m?odzie? z Ba?ucianki a nad jego przebiegiem czuwa?a Pani Beata Litwin. W uroczysto?ciach udzia? wzi?li m. im.: p?k po?. w st. spocz. Mieczys?aw Prugar, Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP w Kro?nie dh Jan Kilar, Komendant Gminny dh Marek Tomkiewicz, Komendant Miejski PSP w Kro?nie st.bryg. mgr in?. Mariusz Bie?czak, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Kro?nie?skiego Pan Kazimierz G?adysz, Przewodnicz?ca Rady Miejskiej

w Rymanowie Pani Krystyna Przyby?a- Ostap oraz burmistrz gminy Rymanw Pan Wojciech Farbaniec. Przemarsz pocztw sztandarowych poprowadzi? dh Krzysztof Szcz?sny cz?onek OSP Lubatowa.

Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? reprezentowa? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, wieloletni Naczelnik dh Andrzej Wiernusz oraz poczet sztandarowy w sk?adzie: dh Tomasz Litarowicz, dh Edyta Wiernusz oraz dh Angelika Jzefczyk.

Fot: Joanna Litarowicz

{gallery}galeria/Ba?ucianka 17.09.17{/gallery}

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?